كل عناوين نوشته هاي شيما

شيما
[ شناسنامه ]
هر روز .... ...... دوشنبه 93/5/13
آخرين بار که از .... ...... دوشنبه 93/5/13
گاهي دلم... ...... چهارشنبه 93/5/1
گاهي يک پيراهن... ...... چهارشنبه 93/5/1
ديوانگي.... ...... سه شنبه 93/4/31
داشتنت حقيقتا.. ...... دوشنبه 93/4/23
چيزي بگو... ...... يكشنبه 93/4/22
دنيا: ...... شنبه 93/4/21
اين که دلم... ...... شنبه 93/4/21
گذشته.. ...... جمعه 93/4/13
نه نميداني... ...... جمعه 93/4/13
بمان... ...... سه شنبه 93/4/10
تسليم!! ...... دوشنبه 93/4/9
مردم گريه ميکنند... ...... دوشنبه 93/4/9
چقدر سخته.. ...... چهارشنبه 93/3/28
<      1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها