كل عناوين نوشته هاي شيما

شيما
[ شناسنامه ]
سلااام ...... شنبه 94/12/15
.... ...... چهارشنبه 94/8/6
.... ...... چهارشنبه 94/8/6
...! ...... پنج شنبه 94/1/13
آدمها.... ...... سه شنبه 93/11/7
بي هوايي ...... دوشنبه 93/10/22
نوشته ها... ...... چهارشنبه 93/10/10
تنهايي.. ...... دوشنبه 93/9/24
تنهايي ...... يكشنبه 93/9/9
روز هاي پاييزي ...... سه شنبه 93/9/4
غم که نوشتن... ...... دوشنبه 93/7/28
گاهي انقدر... ...... يكشنبه 93/7/27
سهم من... ...... يكشنبه 93/7/27
تبريک عيد قربان ...... پنج شنبه 93/7/10
گاه براي ساختن... ...... شنبه 93/6/29
   1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها